header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL
Raport dowolny Narady koordynacyjne (d. ZUDP)
GEO-INFO Ośrodek DATA: 2024-04-19

L.p. Id wniosku Etap Uwagi
1 GK.6630.187.2024 W1.1 - Przygotowano DOO (oczekiwanie na zapłatę)  
2 GK.6630.186.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
3 GK.6630.185.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
4 GK.6630.184.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
5 GK.6630.183.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
6 GK.6630.182.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
7 GK.6630.181.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
8 GK.6630.180.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
9 GK.6630.179.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
10 GK.6630.178.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: pełnomocnictwo
11 GK.6630.176.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
12 GK.6630.174.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
13 GK.6630.173.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Proszę odsunąć studnie z pkt W2 od słupa linii napowietrznej.
14 GK.6630.172.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Proszę projekt uzgodnić w ENEA Operator sp. z o.o.
15 GK.6630.171.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Proszę o informacje na jakiej podstawie wykonywane jest przyłącze energetyczne.
16 GK.6630.165.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: przy projektowaniu kanalizacji proszę uwzględnić istniejąca sieć ENEA Operator
Kolizja na odcinkach KS5.2 do KS5.4, KS3.9 do KS3.11, KS2.8 do KS2.11
17 GK.6630.162.2024 W2 - Wniosek niekompletny Brak: opłata za uzgodnienie
Nieaktualna mapa do celów projektowych - podział działki nr 66/33
Brak: opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Brak: podpis projektanta "za zgodność"
Brak: projekt w pliku .dxf
18 GK.6630.161.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
19 GK.6630.156.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej  
20 GK.6630.155.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
21 GK.6630.147.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
22 GK.6630.139.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
23 GK.6630.111.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej  
24 GK.6630.38.2024 W1.1 - Przygotowano DOO (oczekiwanie na zapłatę) Brak: opłata za uzgodnienie
Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.677.2022
Brak: projekt w pliku .dxf
25 GK.6630.37.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
26 GK.6630.555.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej Nie uzgodniono: Brak przyłącza wodociągowego oraz gazowego do działki nr 365/96.
Brak: opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Rozbieżność mapy do celów projektowych z mapą zasadniczą.
27 GK.6630.507.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.446.2021 - zrealizowany
Brak: projekt w pliku .dxf
28 GK.6630.402.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych: podział dz. nr 34/1
Brak proj. GK.6630.445.2023