header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Tadeusz Łukasiuk
91 42-47-997, lukasiuk@policki.plWydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów:
91 42-47-986Mapa zasadnicza, zasób:
Magdalena Kroczyńska
91 42-47-981, mkroczynska@policki.pl, mapa_zasadnicza@policki.pl

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych:
Karolina Chmielowiec
91 42-47-981, kchmielowiec@policki.pl, kerg@policki.plAgnieszka Jagodzińska
91 42-47-992, ajagodzinska@policki.pl

Magdalena Kamińska
91 42-47-992, mkaminska@policki.pl

Anna Zaborniak
91 42-47-992, azaborniak@policki.pl

Kazimiera Lewandowska
91 42-47-993, klewandowska@policki.plWioletta Zamkiewicz
91 42-47-987, wzamkiewicz@policki.pl

Marieta Dudek
91 42-47-982, mdudek@policki.pl

Ryszard Jeleński
91 42-47-966, rjelenski@policki.plAktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków oraz uzbrojenia podziemnego:
Emilia Blicharska
91 42-47-984, eblicharska@policki.pl

Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków oraz uzbrojenia podziemnego:
Sylwia Czapska
91 42-47-984, sczapska@policki.pl

Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków oraz uzbrojenia podziemnego:
Aneta Korytkowska
91 42-47-984, akorytkowska@policki.pl

Aktualizacja ewidencyjnej mapy numerycznej, podziały, rozgraniczenia oraz wznowienia granic:
Elżbieta Saczuk
91 42-47-984, esaczuk@policki.pl91 42-47-990, zudp@policki.pl, mgawronska@policki.pl

91 42-47-983, narady@policki.pl, dwajszczuk@policki.pl91 42-47-980
kasa@policki.pl, mmazul@policki.pl91 43-28-100
kancelaria@policki.pl

fax: 91 31-78-900